9 Nov - lärare

Ivve Martinez

Ivves mamma var en ensamstående danspedagog så hon växte upp i danssalar, under bord med virvlande fötter som passerade förbi. Ivve började själv att dansa som 6:åring men den totala kärleken dök upp när hon som 20:åring hittade den västafrikanska dansen. Hon har tränat för nationaltrupper i främst Guinea Conakry, men även för framstående dansare i New York och Paris. Är utbildad på SMI och Dans och cirkushögskolan med inriktning på barn- och modern och nutida dans.

Parallellt med dansen har Ivve jobbat med teaterkoreografi. Hon undervisar också regelbundet på Island och på Danshögskolan

På mina klasser är det högt i tak och tillsammans bevisar vi att dansen inte är kopplad till ålder!